آموزش نسخه وب نرم افزار OKRcoach

بعد از ایجاد شرکت در نرم افزار (ثبت نام اولیه در نرم افزار OKRcoach) به ترتیب مراحل زیر را دنبال کنید.

1- مدیریت شرکت: دعوت از پرسنل و ایجاد تیم

یکی از اولین موارد مورد نیاز برای شروع به کار دعوت از پرسنل شرکت برای عضویت در نرم افزار OKR است. بعد از دعوت پرسنل و عضویت ایشان می توانید اقدام به ایجاد تیم نمایید.

دقت داشته باشید در نرم افزار برای مسئول هدف یا نتیجه تنها از پرسنلی می توان کمک گرفت که ثبت نام خود را در نرم افزار تکمیل کرده باشند، در غیر اینصورت پرسنل تا زمان ثبت نام در نرم افزار با وضعیت “دعوت شده” در لیست پرسنل مشاهده خواهند شد.

2- ثبت نام پرسنل با کد دعوت

برای ثبت نام در نرم افزار دو شیوه وجود دارد:

الف) ایجاد شرکت و یا

ب) ثبت نام در یکی از شرکتهای ایجاد شده،

اگر از پرسنل یک شرکت هستید و قبلا شرکت شما در نرم افزار OKR ایجاد شده است مطابق فیلم باید از “ثبت نام با کد دعوت” استفاده کنید.

3- مدیریت OKRها: ایجاد و ویرایش هدف و نتیجه کلیدی در سطح شرکت و تیمها

برای تعریف هدف به بخش مدیریت اهداف مراجعه نمایید، با زدن دکمه ایجاد هدف می توانید اقدام به تعریف هدف نمایید،

شرح، دوره زمانی و مسئول هدف اجباری است، بعد از فعال کردن هدف، یک کارت روی صفحه مشاهده خواهید که نمایش دهنده هدف است. حال روی گزینه جزئیات هدف بزنید تا در صفحه جدید بتوانید نتیجه کلیدی تعریف کنید.

4- ایجاد جلسات Check-in در نرم افزار OKR: جلسه مرور و بررسی نتایج، امتیاز و پیشرفت

برای بررسی وضعیت نتایج کلیدی باید جلساتی ایجاد کنیم و در آن جلسات اقدام به ارزیابی نتایج کلیدی نماییم. جلسات می تواند:

1- بدون تکرار،
2- هفتگی،
3- دو هفته یکبار،
4- چهار هفته یکبار تشکیل شود.

5- نحوه ارزیابی نتایج کلیدی در جلسات Check-in روش OKR در نرم افزار OKRcoach

برای هر جلسه و قبل از تشکیل جلسه نیاز است با ورود به جلسه Check-in تمامی مسئولین نتایج کلیدی اقدام به ارزیابی نتایج خود نمایند.

توجه داشته باشید:

  • برای نتایج کلیدی عددی و درصدی محاسبه امتیاز بصورت خودکار انجام می شود و
  • برای نتایج کلیدی مرحله ای امتیاز باید توسط مسئول نتیجه کلیدی مشخص شود.