رشد کسب و کار

برگزاری کارگاه آموزشی

همه ما باید بیاموزیم که OKR چیست و چگونه اجرای می شود و چرایی آن را درک کنیم.

درخواست مشاوره
Increase Brand Awareness

برخی از برندهایی که با آن ها کار می کنیم

این دوره در چهار جلسه در مجموعه شما برگزار می شود.

  • چرایی و چگونگی و چیستی OKR
  • طرزفکر رشد و ثابت و نیاز به تغییر
  • دلایل نیاز به OKR
  • مزایای استفاده
  • آشنایی با مدیریت چرخه OKR
  • برگزاری انواع جلسات با تاکید بر همسویی عمودی
  • زمان بندی فعالیتها در هر دوره زمانی
در انتها و در آخرین جلسه نکات تکمیلی را مرور خواهیم کرد و به نمونه کارگاه همسویی افقی نیز برگزار خواهیم کرد.
4 جلسه برگزاری OKR در سازمان یا شرکت

برای اجرای صحیح OKR نیاز به دانش است.

در 4 جلسه تمامی پرسنل شما به میزان لازم آموزشهایی دریافت خواهند کرد که منجر به بهبود عملکرد آنها خواهند شد.

“تیم مربیان و دانش آموختگان OKRcoach، آموزش OKR به تمامی شرکتهای ایرانی را رسالت خود می داند. “

امیر ایمن پور

بنیانگذار OKRcoach

امیر ایمن پور

مربی OKR

    با ارسال اطلاعات فوق، با شما تماس خواهیم گرفت.