آموزش نرم افزار OKRcoach – نرم افزار تخصصی مدیریت چرخه OKR

نرم افزار OKRcoach دارای دو نسخه است:
1- نسخه وب به آدرس https://web.myokr.ir
2- نسخه موبایل قابل دانلود در Play store و نسخه pwa برای iOS
آموزش این دو نسخه بصورت جداگانه در دو بخش زیر تهیه شده است، برای آموزش هر نسخه روی آن کلیک کنید.