چرایی ما؟

ما تیمی از مربیان OKR هستیم که به کمک به رشد کسب و کار شما علاقه مند هستیم.

تعهد ما ایجاد مزایای OKR در مجموعه شما است، البته نیاز به تعهدی متقابل از سمت شما هستیم:

 • تخصیص زمان لازم از سمت مدیرعامل
 • تخصیص اشخاصی لایق جهت مربی گری داخلی OKR
Marketing Agency Expert

سوابق شغلی، تحصیلی و تدریس مهندس امیر ایمن پور

 1. کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستمها از دانشگاه امیرکبیر
 2. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه شریف
 3. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی از دانشگاه امیرکبیر
 1. آموزش OKR سازمانی از سال 1399 و دوره عمومی از سال 1401
 2. آموزش هوش تجاری از سال 1394 و دوره عمومی از سال 1399
 3. آموزش تحقیق در عملیات و آمار و احتمال از سال 1387
 1. مدیر کسب و کار و قائم مقام شرکت طرح و پردازش غدیر
 2. مدیر خدمات پس از فروش، مدیر آموزش و مدیر کسب و کار در شرکت سپیدار سیستم آسیا
 3. مدیر عامل شرکت داده بینش خردمند
 4. مدیر عامل شرکت گلفام پوشش
 5. مدیر مالی موسسه عقاب ایرانیان و انتشارات نشر دانش