فیلم دورهمی دانش آموختگان دوره OKR

فیلم مراحل پیاده سازی OKR در هلدینگ امید

برخی از مشتریان ما (پیاده سازی/آموزش OKR)

اجرای OKR در هلدینگ MAX

هلدینگ سرمایه گذاری جسورانه مکس

اجرای OKR در استارتاپ دکترتو

استارتاپ دکترتو

آموزش OKR در شرکت ایران خودرو

شرکت ایران خودرو

شرکت آسیاتک

آموزش OKR در شرکت ایسیکو

مهندسی خدمات صنعتی ايران خودرو (ايسيكو)

اجرا OKR در شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران

شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران

اجرا OKR در شرکت طرح و پردازش غدیر

شرکت طرح و پردازش غدیر

استارتاپ اکلر

روش OKR در شرکت امیدتک

تحلیلگران هوشمند فن آوری اطلاعات امید (امیدتک)

اجرای OKR در هلدینگ فناوری اطلاعات بهپویان هوشمند امید

هلدینگ گروه فناوری اطلاعات بهپویان هوشمند امید

فراپردازان آروند امید (امیدپی)

اجرا OKR در شرکت امیدبوم

شرکت نوآوران بوم گستر امید (امیدبوم)

اجرای OKR در شرکت دیاکو و برونتیل

دیاکو و برونتیل

دانشگاه تهران

استارتاپ زودپک

هلدینگ اتکا

بازگشت به بالا