مشخصات دانش آموخته دوره OKR

 1. نام و نام خانوادگی: علی سروش
 2. تاريخ تولد: 05/03/1372
 3. آدرس ایمیل: alisoroosh1372@gmail.com

تحصیلات

 1. (مقطع کارشناسی ارشد) مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
 2. (مقطع کارشناسی) مهندسی صنایع

سوابق کاری

 1. سرپرست سیستم ها و روش ها – ماهِکس دی 1400
 2. کارشناس سیستم ها و روش ها – ماهِکس اردیبهشت 1398
 3. کارشناس لجستیک – ماهِکس آذر 1396
 4. کارشناس تحلیل سیستم – فروشگاه اینترنتی بامیلو شهریور 1394

دوره های آموزشی طی شده

 1. دوره OKR موسسه توسعه
 2. طراحی معماری فرآیند بر اساس APQC مدرسه مدیریت فرآیند
 3. Process Mining: Data Science in Action Coursera
 4. فرآیند کاوی با استفاده از نرم افزار Celonis دانشگاه شریف
 5. نرم افزار PowerBI گروه تحلیلگری

سابقه تدریس یا تالیف

 1. آموزش اکسل مقدماتی و کاربردی (سازمانی)
 2. آموزش Outlook (سازمانی)
دانش آموخته دوره OKR آقای علی سروش