دوره OKR با مهندس ایمن پور

نیاز شرکتها و سازمانها و حتی تیمها و افراد به برنامه ریزی و هدف گذاری را پوشش می دهد.

یکی از مشکلاتی که ما در کسب و کار یا زندگی شخصی با آن مواجه هستیم، بی هدفی یا انتخاب تعداد زیادی هدف است که هر کدام نتایج خاص خود را دارند، در مرحله بعد با این مشکل برخورد خواهیم کرد که چگونه مشخص کنیم به هدف خود رسیده ایم؟ در زندگی سازمانی این موضوعات پررنگ‌تر هم خواهد شد، مواردی نیز اضافه خواهد شد از جمله سوءتفاهمات در ارتباط با برداشتهای مختلف از میزان تحقق هدف، همسویی افقی و عمودی و جلوگیری از تقابل تیمها.

با مراجعه به لینک زیر می توانید به ریز کامل سرفصلهای دوره OKR دست پیدا کنید و همچنین در صورت نیاز درخواست پیش ثبت نام و مشاوره دهید:

فرم درخواست سرفصلهای دوره و پیش ثبت نام
توضیحات دوره در سایت موسسه توسعه

برخی از برندهایی که با آن ها کار می کنیم

یک جمله معروف:

در غیاب اهداف واضح و آشکار ما به طرز عجیبی به انجام کارهای بی اهمیت روزانه وفادار می شویم و در نهایت اسیر آنها می شویم.

#3

برگزاری 3 دوره عمومی

خرداد، آذر و اسفند 1401

95+

دانش پذیر

تعداد تقریبی دوستانی که در دوره عمومی خدمت آنها بوده ایم

ریز مطالب دوره OKR

در دوره از KPI تا OKR، موارد فوق به علاوه موضوعاتی مانند مزایایی استفاده، مدیریت OKRها، نحوه پیش‌برد جلسات با تلفیقی از صراحت تمام عیار، زمان بندی پیشنهادی اجرا و… را بررسی خواهیم کرد.
در بخش دیگری از دوره به دنبال موشکافی KR در OKR هستیم و اینکه چه ارتباطی با KPI دارد و این خود موجب درک جدیدی از KPI خواهد شد. در نهایت نشان خواهیم داد چه چیزی را باید KPI بنامیم و چگونه KPIهای مناسب کسب و کار خود را شناسایی کنیم.
در پایان به دلیل نیاز به زیرساختی برای مدیریت OKRها، نرم افزار Access را بررسی خواهیم کرد و از این نرم افزار به عنوان پایگاه داده ای در دسترس استفاده خواهیم کرد و در پایان و در بخش کوتاهی از نرم افزار Power BI برای ساخت گزارشات مورد نیاز استفاده خواهیم کرد.

بخش اول: شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) در سازمان

بخش دوم: آشنایی با OKR و تبدیل اهداف به شیوه معمول به OKR

بخش سوم: انواع طرز فکر (mindset) و ارتباط آن با OKR

بخش چهارم: از مدیریت علمی تا آشنایی با ادبیات MBO و OKR

بخش پنجم: ایجاد اهداف و نتایج کلیدی موثر

بخش ششم: نکات Access و نمونه کار عملی

بخش هفتم: خارج کردن OKRها از خلا و ماموریت و چشم انداز و استراتژی

بخش هشتم: امتیازدهی و همسویی و مدیریت چرخه OKRها

بخش نهم: مربی یا مشاور؟ ابزار و OKRها با نگاهی جدید

بخش دهم: دوباره فکر کردن و چرخه تجدیدنظر

بخش یازدهم: با چرا شروع کنید و دایره طلایی سایمون سینک

بخش دوازدهم: صراحت تمام عیار و فرار از جلسه

خدمات OKRcoach

شرکتی منظم‌تر، چابک‌تر، شفاف‌تر و با پرسنلی همسوتر؟

مجموعه OKRcoach قادر به ارائه خدمات آموزشی، مربی‌گری و ارائه نرم افزار OKR به شما است.

خدمات OKRcoach

دسترسی سریع به انواع خدمات

درخواست نسخه رایگان نرم افزار OKRcoach
درخواست مشاوره پیاده‌سازی OKR
دوره از KPI تا OKR