مشاوره حرفه ای دریافت کنید

امیر ایمن پور

مربی OKR
  • مربی OKR
  • مدیر کسب و کار
  • تحلیلگر داده

کمی فکر کنید تا چه حد از اجرای استراتژی های تعیین شده فاصله گرفته اید؟ چرا در تدوین احتمالا کارها خوب پیش می رود اما در اجرا مشکلات فراوان است؟

گروه مربیان OKRcoach    اخبار سایت OKRcoach را دریافت کنید