ما می خواهیم کمک کنیم کسب و کار شما به اهداف خود برسد.

با اجرای OKR به شما کمک خواهیم کرد تا مجموعه شما منظم، متمرکز، چابک و همراستا شود.

  • چگونه OKR کسب و کار شما را متمرکز می‌کند؟

  • چگونه OKR اهداف کسب و کار شما را شفاف می‌کند؟

  • چگونه OKR پرسنل شما را همراستا می‌کند؟

  • چگونه OKR کسب و کار شما را چابک می کند؟

انگیزه فعالیتهای ما، مشاهده تاثیرات مثبت حاصل از اجرای OKR در کسب و کار شماست.

امیر ایمن پور

بنیانگذار OKRcoach

برخی از برندهایی که با آنها کار می کنیم

بعضی از شرکتها و سازمانهایی که افتخار خدمت رسانی به ایشان را داشتیم

بیایید با هم کار کنیم تا از مزایایی OKR بطور کامل استفاده کنید.

Marketing Expert
مریم امیری

مربی OKR

اگر سوالی دارید لطفا اینجا مطرح بفرمایید.

حفظ مشتری سنگ بنای اصلی است