نرم افزار OKR مجموعه OKRcoach

10 کاربره

ماهیانه: 3 میلیون تومان

نرم افزار OKR مجموعه OKRcoach

20 کاربره

ماهیانه: 5 میلیون تومان

نرم افزار OKR مجموعه OKRcoach

30 کاربره

ماهیانه: 7.5 میلیون تومان

نرم افزار OKR مجموعه OKRcoach

40 کاربره

ماهیانه: 10 میلیون تومان

نرم افزار OKR مجموعه OKRcoach

50 کاربره

ماهیانه: 12.5 میلیون تومان

نرم افزار OKR مجموعه OKRcoach

بیش از 50 کاربر

نیازمند بررسی و تماس است

تکمیل فرم خرید اشتراک نرم افزار OKRcoach

لطفاً فرم زیر را تکمیل بفرمایید. توجه داشته باشید تعداد کاربر مورد نیاز را در قسمت توضیحات اعلام بفرمایید.

کارشناسان ما در اسرع وقت برای ارسال پیش فاکتور با شما ارتباط برقرار خواهد.

لطفا شماره تلفن همراهی را اعلام بفرمایید که دارای تلگرام یا واتساپ باشد.