مشخصات دانش آموخته دوره OKR

 1. نام و نام خانوادگی: محمدرضا مرادی
 2. تاريخ تولد: 18/04/1377
 3. آدرس ایمیل: mrezammail@gmail.com

تحصیلات

 1. (مقطع کارشناسی ارشد) : مدیریت IT گرایش کسب و کار الکترونیک از دانشگاه تهران
 2. (مقطع کارشناسی) : مهندسی برق از دانشگاه لرستان

سوابق کاری

 1. بنیانگذار مارکتینو(مشاور در زمینه اینستاگرام مارکتینگ) 15/05/1400
 2. کارشناس مارکتینگ شرکت ماتریس 13/09/1401
 3. پیاده سازی هوش تجاری برای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 11/08/1401
 4. دبیر انجمن علمی دانشجویی مدیریت آی تی دانشگاه تهران 20/03/1401
 5. عضو انحمن علمی مهندسی برق دانشگاه لرستان 01/07/1397

دوره های آموزشی طی شده

 1. تربیت مدیر بازاریابی داده محور موسسه توسعه
 2. پرفورمنس مارکتینگ آنالیتیپس
 3. هوش تجاری موسسه توسعه
 4. تحلیل کسب و کار (okr) موسسه توسعه
 5. دوره جامع دیتا ساینس سون لرن
 6. آموزش پایتون نابغه ها
 7. پایتون مقدماتی مکتب خونه
 8. پایتون پیشرفته مکتب خونه
 9. اکسل مقدماتی گلد اکسل
 10. هوش اینستاگرام ماهان تیموری
 11. اصول تبلیغ نویسی سامان فیروزمند
 12. هک رشد اینستاگرام حاجی محمدی(همیار وردپرس)
 13. اینستاگرام مارکتینگ معین فرجی
 14. دوره جامع حرفه ای بیشتر از یک
 15. رفع خجولی بیشتر از یک

سابقه تحقیقاتی

 1. سنجش نرخ ریزش(Churn Rate) برای وبسایت ها با استفاده از خوشه بندی 10/10/1401
 2. ارائه مدلی برای حرکت از بازاریابی سنتی به دیجیتال 25/10/1401

سابقه تدریس، تالیف

 1. تدریس رباتیک در دانشگاه لرستان 01/07/1397
 2. تدریس درس میکرو کنترلر ها بعنوان دستیار آموزشی استاد 01/11/1398
دانش آموخته دوره OKR موسسه توسعه، امیر ایمن پور