مشخصات دانش آموخته دوره OKR

 1. نام و نام خانوادگی: محمد طبسیان
 2. تاريخ تولد: 20/09/1374
 3. آدرس ایمیل: mohammadtabassian@yahoo.com , Mohammadtabassian575@gmail.com

تحصیلات

 1. کارشناس ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
 2. کارشناسی مهندسی صنایع

سوابق کاری

 1. کارشناس هوش تجاری شرکت سپاروک پخش پایدار 1401
 2. تحلیلگر کسب و کار و استراتژی و برنامه ریزی شرکت کامور 1400
 3. مدیر محصول شرکت داپ اپ 1399
 4. مدیر فروش و پیاده سازی استراتژی و بیزینس پلن شرکت صنایع اتصالات شیلنگی کهن 1397
 5. سرپرست مدیریت کنترل پروژه شرکت خاک مسلح 1395
 6. کارشناس کنترل کیفی شرکت زامیاد 1394

سوابق تحقیقاتی

 1. بررسی تأثیر HSEE, IOT, RE بر روی مدیریت منابع انسانی سبز(GHRM) (شرکت توزیع برق تهران بزرگ) 1401
 2. بررسی تأثیر HSEE, IOT, RE بر روی رضایت شغلی (شرکت برق) 1401

دوره های آموزشی طی شده

 1. دوره OKR موسسه توسعه
 2. MATLAB پردیس نیکان
 3. SPSS
 4. SQL FOR BI نیک آموز
 5. MINITAB موسسه فنی تهران
 6. GAMS موسسه توسعه
 7. ENDNOTEو مقاله نویسی موسسه توسعه
 8. هوش تجاری موسسه توسعه
 9. MSP پردیس نیکان
 10. مدیریت و مهندسی فروش موسسه آیا
 11. ICDL1 ,2 موسسه فنی تهران
 12. EXCEL پیشرفته موسسه پردیس نیکان
 13. PowerBI_AdvanceDAX پوریا بغدادی (تحلیلگران)

سوابق تدریس

 1. تدریس اکسل پیشرفته 1400
 2. تدریس MSP 1400
 3. تدریس MATLAB 1400
 4. تدریس ICDL 1398
محمد طبسیان دانش آموخته دوره تحلیل کسب و کار از KPI تا OKR موسسه توسعه