مشخصات دانش آموخته دوره OKR

 1. نام و نام خانوادگی: مهدی مظلومی ثانی
 2. تاريخ تولد: 1/1/1359
 3. آدرس ایمیل: mmazloomi@hotmail.com

تحصیلات

 1. (مقطع کارشناسی ارشد) برق-مخابرات / روان شناسی صنعتی و سازمانی
 2. (مقطع کارشناسی) برق-الکترونیک

سوابق کاری

 1. طراحی و مدیریت 3 پروژه ملی در زمینه الکترونیک و مخابرات
 2. مشاوره تخصصی روان شناسی صنعتی و سازمانی
 3. راه انداز و مدیریت دپارتمان روان شناسی صنعتی و سازمان مجموعه روان شناسی وفور
 4. 3 سال سابقه مشاوره و کوچینگ تیمی، فردی و سازمانی به بخش خصوصی
 5. تاسیس و مدیریت شرکت زینوتک
 6. عضو تیم آموزشی مجموعه coachingways

سوابق تحقیقاتی

 1. در زمینه عارضه یابی سازمانی
 2. بهره وری و انگیزه سازمانی
 3. تیپ شناسی و رفتار سازمانی
 4. فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، ساختار سازمانی
 5. برندینگ، روان شناسی مصرف کننده، بهبود استرس کاری با استفاده از VR و ….

دوره های آموزشی طی شده

 1. دوره OKR موسسه توسعه
 2. دوره کوچینگ حرفه ای PCC و عضویت در ICF coachingways
 3. DBA دانشگاه تهران
 4. گذراندن دوره های تخصصی روان شناسی مانند، اختلالات روان شناسی ISTDP و …. موسسه روان شناسی وفور
 5. دوره تخصصی طرحواره درمانی دکتر حسن حمیدپور
 6. دوره تخصصی CBT دکتر حسن حمیدپور
 7. دوره تخصصی MBTI دکتر علیرضا شیری

سوابق تدریس

 1. تدریس در سمینار عارضه یابی سازمانی
 2. تدریس در کارگاه انگیزه سازمانی
 3. تدریس در کارگاه تیپ شناسی و رفتار سازمانی بر اساس MBTI
 4. انتشار مطلب و مقاله در وب سایت مجموعه روان شناسی وفور
 5. برگزاری دوره های تخصصی مهندسی برق مثل:طراحی مدارات دیجیتا فرکانس بالا و پردازش حجم بالا و …..
دانش آموخته دوره OKR موسسه توسعه