مشخصات دانش آموخته دوره OKR

  1. نام و نام خانوادگی: مهسا ملکی
  2. تاريخ تولد: 13/02/1367
  3. آدرس ایمیل: Maleki.mahsa2@gmail.com

تحصیلات

  1. (مقطع کارشناسی ارشد) مهندسی فناوری اطلاعات (طراحی و تولید نرم افزار)
  2. (مقطع کارشناسی) مهندسی فناوری اطلاعات

سوابق کاری

  1. ۸ سال سابقه کاری در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه های EPC

دوره های آموزشی طی شده

  1. دوره هوش تجاری (موسسه توسعه)
  2. دوره OKR (موسسه توسعه)
  3. دوره اکسل در کنترل پروژه (موسسه توسعه)
  4. دوره MSP
خانم مهسا ملکی