انواع نرم افزار OKR مجموعه OKRcoach

نرم افزار OKR مجموعه OKRcoach در دو حالت متفاوت عرضه می شود و انتخاب نرم افزار بر اساس نیاز شرکت و امکانات نسخه های مختلف انجام می شود.