نحوه دانلود نرم افزار OKR نسخه Android

در لحظه ساخت این صفحه و اطلاع رسانی عمومی برای نصب نرم افزار OKRcoach، تنها می توان از طریق کانال تلگرام زیر به نسخه های نرم افزار OKR دسترسی داشت.

به زودی نرم افزار OKR از طریق کانالهای دیگر نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.

https://t.me/OKRcoachApp

دانلود نرم افزار OKR