نسخه استاندارد نرم افزار OKRcoach (نرم افزار OKR)

نسخه استاندارد نرم افزار مدیریت چرخه OKR دارای ویژگیهای زیر است، با تکمیل فرم زیر دموی نرم افزار برای شما هماهنگ خواهد شد و بصورت مجازی برگزار خواهد شد. همچنین نسخه رایگان نرم افزار OKR را می توانید از اینجا دریافت کنید.

 1. تعریف تیمها، کاربران، دوره های زمانی دلخواه به عنوان چرخه OKR
 2. دسترسی مشخص مدیران به برنامه تیمها
 3. این نسخه بصورت شبکه قابل استفاده است و کاربران می توانند همزمان روی پایگاه داده مشترک کار کنند.
 4. تعریف اهداف و نتایج کلیدی سطح شرکت
 5. تعریف اهداف و نتایج کلیدی سطح تیمها
 6. همسویی عمودی بین اهداف تیمها با سطح شرکت
 7. مدیریت چرخه و تنظیم جلسات
 8. تعریف سه نوع جلسه
 9. ارزیابی تیمها روی نتایج کلیدی برای هر جلسه
 10. مشاهده روند ارزیابی های گذشته به تفکیک هر جلسه روی هر نتیجه کلیدی
 11. نمایش درصد پیشرفت ارزیابی در هر جلسه
 12. امکان ارائه بازخورد توسط کاربران بر روی اهداف و نتایج کلیدی سطح کسب و کار و کلیه تیمها
 13. امکان ارائه درخواست کمک به تیمها بر اساس اولویت
 14. امکان پیشنهاد همکاری به تیمها برای پیشبرد نتیجه کلیدی خاص
صفحه اصلی نرم افزار Okrcoach

تعرفه نرم افزار – نسخه استاندارد

 • نرم افزار خریداری شده شامل سه ماه پشتیبانی رایگان در ارتباط با عملکرد صحیح نرم افزار است.
 • خرید نرم افزار می تواند شامل خدمات مربی گری نیست.
 • گزارشات Power BI شامل نصب Report server و انجام تنظیمات مربوطه روی سرور است.
تعداد کاربر نرم افزار OKRcoach قیمت به میلیون تومان گزارشات Power BI به میلیون تومان
تا 50 کاربر 12 6
50 تا 60 کاربر 14 7
60 تا 80 کاربر 16 7
80 تا 100 کاربر 18 9
100 تا 150 کاربر 20 10
 بیشتر از 150 کاربر فرم تکمیل شود و نیاز به برقراری تماس است فرم تکمیل شود و نیاز به برقراری تماس است

 

درخواست خرید نرم افزار – نسخه استاندارد

لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید:

  اخبار سایت OKRcoach را دریافت کنید