بخش سوم: ارزیابی نتایج کلیدی و جلسه Check-in در نرم افزار OKRcoach-نرم افزار OKR

در فیلم زیر در حدود 4 دقیقه به آموزش نحوه ایجاد جلسه Check-in و انجام ارزیابی در نرم افزار OKRcoach پرداخته ایم.

خدمات OKRcoach

شرکتی منظم‌تر، چابک‌تر، شفاف‌تر و با پرسنلی همسوتر؟

مجموعه OKRcoach قادر به ارائه خدمات آموزشی، مربی‌گری و ارائه نرم افزار OKR به شما است.

خدمات OKRcoach
کل بازدیدها: 302بازدید روزانه: 1

دسترسی سریع به انواع خدمات