خدمات OKR

خدمات OKRcoach در سه حوزه به علاقمندان به OKR ارائه می شود:

1) پیاده سازی و اجرا OKR

در یک فرایند سه مرحله ای و طی 2 الی 3 فصل کنار شما خواهیم بود و با هم اهداف و نتایج کلیدی را تنظیم کرده و در مدیریت چرخه OKR و پیاده سازی سیستم به مجموعه شما کمک خواهیم کرد. در طی این فرایند با توجه به تعداد پرسنل مجموعه شما، مربی داخلی تعلیم خواهیم داد تا بعد از دوره همراهی ما، خودتان بتوانید چرخه را ادامه دهید.

2) آموزش OKR

آموزش OKR به دو صورت انجام می شود:

الف) برگزاری دوره های عمومی در موسسه توسعه

ب) برگزاری دوره های شرکتی و سازمانی و بصورت کارگاهی در مجموعه شما

3) ارائه نرم افزار OKRcoach

نرم افزار مدیریت چرخه OKR نرم افزاری ویندوزی است که با استفاده از نرم افزار Microsoft Access تهیه شده است.

این نرم افزار ویندوزی دارای نسخه تک کاربره و شبکه بوده و نسخه تک کاربره آن بصورت رایگان عرضه می شود.

برخی از برندهایی که افتخار ارائه خدمات OKR به ایشان را داشته ایم:

“تیم OKRcoach شامل مربیان توانمندی است که کمک می کنند مجموعه شما منظم تر شود، روی اهداف متمرکز شود، چابک تر تصمیم بگیرد، شفاف باشد و در نهایت مجموعه شما را بیشتر به جلو سوق دهد.”

امیر ایمن پور

مربی OKR