بخش دوم: ایجاد OKR شرکت و تیم در نرم افزار OKRcoach – نرم افزار مدیریت چرخه OKR

در فیلم زیر در حدود 15دقیقه به آموزش نحوه ایجاد OKR در سطح شرکت و تیم و نحوه تعیین همسویی عمودی در نرم افزار OKRcoach پرداخته ایم.

خدمات OKRcoach

شرکتی منظم‌تر، چابک‌تر، شفاف‌تر و با پرسنلی همسوتر؟

مجموعه OKRcoach قادر به ارائه خدمات آموزشی، مربی‌گری و ارائه نرم افزار OKR به شما است.

خدمات OKRcoach
کل بازدیدها: 413بازدید روزانه: 1

دسترسی سریع به انواع خدمات