بخش اول: آشنایی با OKR و تبدیل اهداف به شیوه معمول به OKR

بخش اول آشنایی با OKR و برنامه‌ریزی شخصی و تمرین تبدیل آن به قالب OKR و آشنایی با O و KR

در بخش اول و به جهت آشنایی با OKR به موارد زیر خواهیم پرداخت:

برخی از دلایل بی‌هدفی و دلایل نیاز به OKR

باورهای نادرست:

 • باور نادرست شماره 1: اجرا مساوی است با همسویی
 • باور نادرست شماره 2: اجرا مساوی است با پایبندی به برنامه
 • باور نادرست شماره 3: ارتباط برابر است با درک
 • باور نادرست شماره 4: فرهنگ عملکردی منجر به اجرا می‌شود.
 • باور نادرست شماره 5: اجرا باید از بالا انجام شود.

مزایای استفاده از OKR

 1. درک OKRها و پذیرش و استفاده از آنها آسان است.
 2. ریتم کوتاه تر باعث چابکی و آمادگی برای تغییر می شود.
 3. OKRها خواستار تمرکز بر مهمترین عناصر هستند.
 4. شفافیت باعث ترویج همکاری بین تیمی می شود
 5. OKR مکالمه متمرکز و انگیزه مشارکت را تسهیل می کند.
 6. OKRها تفکر الهام بخش و طرزفکر رشد را ترویج می‌کنند.

در شروع دوره و در اولین جلسه باید چند جدولی را تکمیل کنیم و سپس تلاش کنیم آن را به نحوه مناسبی در قالب OKR بیان کنیم.

تمرین شماره 1: اهداف شما در سال 1402 چیست؟

تمرین اول دوره

به جهت آشنایی با OKR، اولین تمرینی که در جلسه اول مطرح می شود به شکل فوق است.

احتمالا مواردی شبیه این را در نظر گرفته اید:

 • کاهش وزن به میزان 20 کیلو
 • افزایش ساعت ورزش در هفته از صفر به 3 ساعت
 • زبان انگلیسی! (یک هدف گنگ بی معنی دیگر!)
 • شرکت در یک دوره مدیریتی یا فنی (جهت افزایش مهارت)

چند نکته در بخش اول:

1- در تمام دوره سعی کنید این جدول را کامل کنید و حتی ستونهای بیشتری به آن اضافه کنید و تکمیل کنید. خلاق باشید.
2- در مورد اقدامات انجام شده و سایر ستونها چه کردید؟ اقدامات انجام شده امروز مهم است، یک ماه قبل، سه ماه قبل، از ابتدای سال جاری موضوع گنگی است.
3- حقیقت این هست که این جدول برای اکثر ما اوضاع خوبی ندارد ولی مهم ادامه دادن این روند و کنترل این لیست است.
4- یک سوال مهم دیگر این است که برای تکمیل این لیست چقدر وقت گذاشتید، احتمالا چند دقیقه! این مناسب نیست و باید برای خودتان و وقتتان ارزش بیشتری قائل شوید.
5- اینجا موقع مناسبی است که بگویم تمام اینها هدف نیست و تفکیک هدف، نتیجه کلیدی و فعالیت را مشخص کنم. خوب است که مثال وبینار دوم با ایوزیان را اینجا بیارم. در این دوره سعی می کنیم یاد بگیریم چگونه اهداف مناسبی را انتخاب کنیم . سعی کنیم رسیدن به اهداف را اندازه گیری کنیم.
6- فرض کنید یکی از اهدافی که انتخاب کردید بصورت زیر است:
افزایش فروش: این هدف گنگ است و نیاز به کمک دارد! سوالی که مطرح می شود چگونه به افزایش فروش می رسیم؟
مثلا ممکن است با افزایش تعداد نمایندگان از 70 به 140 قصد داشته باشید به این هدف برسید اما موضوع این است که آیا واقعا موثر است؟ اگر 70 نماینده با فروش صفر ایجاد کنیم چه تاثیری دارد؟ آیا واقعا آنچه برای رسیدن به هدف انتخاب کردید فقط یک راه ریسک گریز نبوده که خیلی هم نتیجه ای نخواهد داشت؟ شما فقط دنبال تایید نبوده اید؟ شما در هنگام تعیین نتایج کلیدی کمی ترسو بودید 😊