کارگاه یک روزه OKR

در تاریخ 20 تیر ماه 1402 به همت انجمن کیفیت ایران و همکاری سازمان تشکلهای اتاق تهران و مجموعه OKRcoach، کارگاهی با عنوان “کارگاه یک روزه هدایت و رشد سازمان از طریق اهداف و نتایج کلیدی” برگزار کردیم، مدرس دوره، مهندس ایمن پور به تشریح موارد زیر پرداختند:
1. مقدمه ای بر هدفگذاری و تاریخچه OKR
2. تعریف اهداف و نتایج کلیدی
3. چالشهای سازمان و دلایل نیاز
4. مزایای OKR
5. مراحل اجرای OKR
6. نیازمندیهای OKR (ماموریت و چشم انداز و استراتژی)
7. سوالات اساسی در ایجاد استراتژی
8. ایجاد OKR های موثر و نکات ایجاد اهداف و نتایج کلیدی
9. زمانبدنی تنظیم OKR و پاسخ به سوالاتی از جنس زمان
10. امتیازدهی و رتبه بندی اهداف
در ادامه عکسهای مربوط به کارگاه OKR تقدیم می شود.

کارگاه OKR اتاق بازرگانی
کارگاه OKR انجمن کیفیت ایران
کارگاه OKR سازمان تشکلهای اتاق بازرگانی
کارگاه OKR
کارگاه آموزش OKR
توسط / منتشرشده در: تاریخ انتشار: ۲۳-۱۱-۱۴۰۲ /

درج دیدگاه